ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


รวมข้อทักท้วงของ สตง.
สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลประชาชน บุคลากร ผลงานและแผนงาน

 *

อกสารรวบรวมข้อทักท้วงของ สตง.ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมจากเอกสาร กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยคนเทศบาล 8/6/2557

ขอบคุณไฟล์เอกสารจาก คนเทศบาลที่รวบรวมไว้ทำให้ดูง่ายขึ้น และเกิดอาการไม่อยากจะทำอะไรแล้ว นอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่ตรวจสอบได้ง่ายๆ เห็นๆ เป็นหลักฐาน?
 ข้อบกพร่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา  inspecter-21.pdf
1.จัดซื้อของรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ผ้าขนหนู ผ้านวม เป็นรางวัลชมเชยให้กับผู้แข่งขันกีฬาฯ
2. เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของรางวัลตุ๊กตาวัวมาสครอส ตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล มีตุ๊กตาวัวมาสครอสเป็นสัญญาลักษณ์ของการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว
3. ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกรูปภาพสำหรับเป็นของที่ระลึกในการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬารวมพลคนท้องถิ่นอำเภอซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้
4.เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีก วัตถุประสงค์เพื่อเยาวชนในพื้นที่ตำบลได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเบิกจ่ายค่าเสื้อยืดคอปกพร้อมสกีนให้กับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
5.เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการฯ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ซึ่ง อบต.รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยใช้สนามกีฬาของอบต.เป็นสถานที่แข่งขัน และจัดการแข่งขันในช่วงวันเวลาทำการปกติและวันหยุดราชการ ดังนั้นการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการฯ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่
6. เทศบาล ก. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เทศบาล ข. เพื่อดำเนินการร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการแข่งขันกีฬา 5 เทศบาล ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเทศบาลที่เข้าร่วม จำนวน 5 แห่ง โครงการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและ ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคี
7. เบิกจ่ายเงินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ก.เกมส์เป็นค่าเสื้อผู้ฝึกสอน ค่าเสื้อกองเชียร์
8. เทศบาลตำบลจัดโครงการนำนักกีฬา และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 50 คน มีคำสั่งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จำนวน 30 คน ให้เดินทางไปราชการเพื่อร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
8.1 เบิกจ่ายจัดซื้อเสื้อนักกีฬา จำนวน 80 ตัว
8.2 เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
8.3 เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา วันทำการแข่งขัน และผู้ฝึกสอน
9. อบต. โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่มีระเบียบ กฎหมาย ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
9.1 ค่าเสื้อม่อฮ่อม ผ้าขาวม้า ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีกินปลา
9.2 ค่าจ้างทำอาหารว่างให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน
10. โครงการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยประจำปี 2554 เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินจำนวน 7 ราย (รายละ 1,250บาท จำนวน 1 ราย รายละ 1,000 บาท จำนวน 6 ราย) ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าวระเบียบกำหนดเบิกได้วันละ 800 บาท ดังนั้น จึงเบิกเกินกว่าระเบียบกำหนดเป็นเงิน รวม 1,650 บาท นอกจากนี้ยังเบิกจ่ายค่าเจ้าหน้าที่ประจำสนาม เช่น สำหรับจับเวลา ตีระฆัง ใส่ป้ายคะแนน เป็นต้น รวม 9 รายๆ ละ 500 บาท ซึ่งในระเบียบเบิกได้วันละ 400 บาท ดังนั้น จึงเบิกเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดรายละ 100 บาทเป็นเงิน 900 บาท รวมเป็นเงินที่เบิกเกินทั้งสิ้น 2,250 บาท
11.เทศบาลจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชุดอุปกรณ์รองเท้า เพื่อใช้สำหรับให้นักกีฬาทุกประเภทที่เข้าใหม่ เทศบาลฯ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชุดอุปกรณ์ รองเท้าเป็นการเบิกจ่าย มีความจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ และคิดว่าปฏิบัติถูกต้อง ซึ่งการจัดซื้อชุดลูกเสือ - เนตรนารี และรองเท้า ครั้งนี้ โรงเรียนยังไม่ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและโรงเรียนไม่ได้จัดซื้อชุดลูกเสือ - เนตรนารี และรองเท้าให้นักเรียนทุกคน แต่ได้พิจารณาให้กับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลฯมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (9)การจัดการศึกษา(10) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดสินใจ และการจัดซื้อชุดลูกเสือ – เนตรนารี และรองเท้าในครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา ข้อที่ 2 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส
และครอบครัวยากจน ถ้านักเรียนไม่มีชุดลูกเสือ - เนตรนารี และรองเท้าสวมใส่ในวันที่มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี จะทำให้ตัวนักเรียนเองรู้สึกมีปมด้อย และทำให้ไม่เหมือนเพื่อน (ตามหลักการและเหตุผลของโครงการ)
12. เบิกจ่ายจากเงินหมวดค่าใช้สอยตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดังนี้
(1) ค่าเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน อุปกรณ์กีฬาและโล่รางวัล การแข่งขันดังกล่าว อบต.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
(2) ไม่ส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าแข่งขันแต่ซื้อเสื้อกีฬา
(3) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาเป็นลูกจ้างของทางราชการ เบิกไป 800 บาท
(4) ค่าเสื้อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและเสื้อกลาง
14. เบิกจ่ายเงินรางวัลการแข่งขันกองเชียร์ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาลชี้แจงว่า การแข่งขันกองเชียร์ถือเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนสำคัญในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ซึ่งได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสามารถดึงดูดประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน
15. เบิกจ่ายเงินค่าเทียบเรือ จำนวน 23 ลำ เทศบาลชี้แจงว่า ค่าเทียบเรือเป็นเงินสนับสนุนค่าชักลากเรือให้กับเรือทุกลำที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสำคัญเป็นอย่างมากในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าชักลากเรือ เมื่อได้เข้าร่วมแข่งขันเป็นเที่ยวสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท
16. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเบิกจ่าย ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาท าอาหาร
(2) ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล
(3) ค่าสนับสนุนเครื่องดนตรีวงดุริยางค์
(4) ค่าเต้นท์ 16 หลัง ซึ่งไม่มีเต้นท์
ให้ตรวจสอบเนื่องจากพังและซากสูญหาย เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
(5) ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ ธงกีฬาสี พลุกระดาษ ขนนก หมวกไบเล่ห์ ไม้คฑา และไข่นกกระทาต้ม ผ้าบาติก
(6) ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้านักเรียน เทศบาลชี้แจงว่า การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ค่าสนับสนุนเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เทศบาลได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความจำเป็นต้องจัดกีฬาสีให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของ สถ. และสำนักมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตามเกณฑ์การพัฒนาทั้งสี่ด้าน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดโครงการนี้ขึ้นมา และต้องมีงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดกีฬาสีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
17. เทศบาลเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาโดยเบิกค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
18. โครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาล และเงินงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยการแข่งขันกีฬาส่วนใหญ่เป็นกีฬาพื้นบ้านหรือการละเล่นพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ครบ 7 รอบ (ปี 2555) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อสร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือห่างไกลจากยาเสพติด หรืออบายมุข เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเสริมสร้างสุขภาพลานามัยที่ดี เทศบาลเบิกค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าผ้าเย็น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ค่าจัดดอกไม้ ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
         เทศบาลชี้แจงว่าการจ่ายเงินโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ได้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนกลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนและองค์กรในชุมชนท้องถิ่นครอบคลุม 5 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพการจัดโครงการฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพ เนื่องจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเป็นเรื่องที่จำเป็นและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของคนทุกเพศ ทุกวัย เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายจะทำให้ระบบงานภายในของร่างกายทำงานได้ดี ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี และทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่าง ๆ ได้ผลดีไปด้วย การออกกำลังกายไม่เพียงแต่จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดี ยังก่อให้เกิดประโยชน์อื่นอีกหลายอย่าง เช่น การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติดเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้จักมีน้ำใจนักกีฬา สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
19. เทศบาลจัดโครงการวอลเล่ย์บอลล์ชายหาด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์จัดการแข่งขัน ค่าสนับสนุนทีมแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัลค่าตอบแทนเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าเดินทางผู้ตัดสินไทย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน ค่าแต่งหน้าแต่งตัวในพิธีเปิด ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา ณ โรงแรมฯ ค่าเช่าห้องพักนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
        ผู้ว่าราชการจังหวัด มีความเห็นว่า การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด และประเทศไทย และก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีนักกีฬาชาวต่างชาติและชาวไทยมาร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก และจะมีชาวไทยและชาวต่างชาติในภูมิภาคใกล้เคียงมาชมการแข่งขันจำนวนมากเช่นกัน จึงถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนในจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าจังหวัดสามารถที่จะจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติดังกล่าวได้และสามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 มาตรา 16 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงไม่ต้องส่งเงินคืนคลังเทศบาลแต่อย่างใด
20.การจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและหน่วยงาน
21. โครงการจัดงานวันเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อปท. เบิกจ่ายเป็นค่าซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา และเสื้อสำหรับกองเชียร์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา และเบิกจ่ายค่าจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม
22. เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เบิกค่าชุดกีฬาเพื่อแจกให้กับนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการฯ ซึ่งเทศบาลได้ชี้แจงว่า การจัดซื้อชุดกีฬาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.7 ค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำป็นและประหยัด
 
ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน inspecter-22.pdf
ข้อบกพร่อง การช่วยเหลือประชาชน  inspecter-23.pdf
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ส่วนตน   inspecter-24.pdf
ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน   inspecter-25.pdf
ข้อบกพร่อง จัดงานวันเข้าพรรษา    inspecter-26.pdf
ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีทางศาสนา    inspecter-27.pdf
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ    inspecter-28.pdf
ข้อบกพร่อง เบิกค่าใช้จ่ายโครงการอุปสมบท   inspecter-29.pdf
ข้อบกพร่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น   inspecter-30.pdf
ข้อบกพร่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   inspecter-31.pdf
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  inspecter-32.pdf
  • หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th