ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ค้นหาข้อมูลของเราในไชด์นี้

dot
dot
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
dot
ทุกข์ปัญหามีคำตอบ สายด่วนนายกฯ 089-434-6430
bulletสายตรง นายกเทศมนตรี
bulletนโยบายการบริหารงาน
bulletนัดหมายงานผู้บริหาร
dot
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
dot
ข้อมูลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
dot
bulletตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletผู้บริหารเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
dot
WPK-SERVICE
dot
bulletรวมภาพกิจกรรมเทศบาล
bulletรายรับ - รายจ่าย
bulletปฏิทินงานเทศบาล
bulletอัลบั้มรูปกิจกรรม
dot
สมัครรับข่าวสาร ทต.เวียงพางคำ

dot
dot
รับสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
การบริการประชาชน
dot
bulletคู่มือติดต่อราชการ
bullete-Service
bulletโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
bulletกองทุน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
bulletศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ท้องถิ่น
bulletศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส
bulletแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
bulletข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletความพึงพอใจการให้บริการ
dot
กฎหมายและเทศบัญญัติ
dot
bulletพรบ. / พรก.
bulletเทศบัญญัติเทศบาล
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
dot
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
dot
bulletประกาศมาตรฐานจริยธรรม
bulletการส่งเสริมความโปร่งใส
bulletแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ปี 2564
bulletการป้องกันการทุจริต
dot
การตรวจสอบภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในฯข้อ5
bulletการประเมินผลควบคุมภายในฯข้อ6
bulletรวมข้อทักท้วงของ สตง.
dot
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
dot
bulletแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิน
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletแผนอัตรากำลังสามปี
bulletการบริหารพัฒนาบุคคลกร
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานการประชุมสภาเทศบาล
bulletรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
bulletรายงานข้อมูลบริการสาธารณะ
bulletข่าวสารงานพัฒนารายได้
bulletข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
bulletขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
dot
ข่าวประกวดราคา สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลผู้ซื้อซอง
bulletข้อมูลผู้ยื่นซอง
bulletข้อมูลการกำหนดราคากลาง
bulletผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletกำหนดเวลาตรวจรับงานจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
dot
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษา
dot
bulletศูนย์เยาวชน ทต.เวียงพางคำ
bulletโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
bulletศพด.บ้านป่าเหมือดฯ หมู่ที่ 5
bulletศพด.บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
bulletศพด.บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7
bulletศพด.บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 9
dot
เครือข่ายระบบสารสนเทศ
dot
bulletค้นหาทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนหนังสือราชการ
bulletทะเบียนคำสั่งเทศบาล
bulletทะเบียนประกาศเทศบาล
รวมลิงค์เข้าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบประเมินผล แผน e-Plan
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
bulletระบบประเมินตนเอง มาตรฐาน อปท.
bulletระบบเบิกจ่ายตรง อปท.
bulletระบบดูแลผู้สูงอายุLTC
bulletระบบตำบลสุขภาวะ
bulletระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
bulletไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bulletเข้าใช้งานระบบ ITAS
bulletWebmaster
dot
เว็บไซด์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletFacebooKสื่อสารออนไลน์
bulletหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน


แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุน สปสช.)
รวมลิงค์หน้าสารบัญแต่ละมาตรฐาน  48 มาตรฐาน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สายด่วน 086 429 9311
สำนักทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ศูนย์คุณธรรม...สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาล
ระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เบิกจ่ายตรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย


หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > กระดานแสดงความคิดเห็นทั่วไป เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

กระดานแสดงความคิดเห็นทั่วไป เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ข้อความที่ท่านได้อ่านบนเว็บบอร์ดนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง เว้นแต่ที่เขียนขึ้น admin และถ้า ท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ wiangphangkham.chi@nmt.or.th หรือโทรศัพท์ 08-9432-4646 เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนิน การทันที ขอขอบพระคุณ[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้น่าสนใจบริการให้ข้อมูลข่าวสารเทศโนโลยีสารสนเทศ_ไขข้อข้องใจ ปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียนทั่วไป (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2008-03-272022-09-252237028
 
กระทู้ปกติรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (เจ้าหน้าที่) 2011-08-102021-12-0711835
 
กระทู้ปกติวันหยุดราชการ ปี 2555 สำหรับ วางแผนลาพักผ่อน (อบต) 2011-08-232012-02-1712791
 
กระทู้ปกติม.ราชมงคลเชียงรายจัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยjoomlaรุ่นที่5 อบรมแล้วได้เว็บไปใช้จริง ฟรี (ม.ราชมงคลเชียงราย) 2011-09-082012-02-178921
 
กระทู้ปกติเปิดบ่อล่าชะโด หาเงินสมทบผู้ประสบภัยน้ำท่วม (นายเอ (นามแฝง)) 2011-09-242012-02-179781
 
กระทู้ปกติม.ราชมงคลเชียงราย จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์มืออาชีพ อบรมแล้วได้เว็บไปใช้จริง ฟรี (กัณณิกา) 2011-10-042018-08-289312
 
กระทู้ปกติรับสั่งทำกระเป๋าทุกรุปแบบตามสั่ง (หว๋อ) 2011-10-062022-06-059992
 
กระทู้ปกติวันหยุด (พนักงานผู้น้อย) 2011-10-252012-02-179282
 
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมงานปอยต้นเกี้ยะหลวง (พระเจ้าลงเมือง) (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2011-10-292012-02-1711161
 
กระทู้ปกติประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๕ (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2011-11-022012-02-1710111
 
กระทู้ปกติเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "เริ่มต้นรวยด้วยการสร้างเว็บไซต์ e-commerce และ internet marketing (kannika) 2011-11-052012-02-179121
 
กระทู้ปกติศูนย์บ่มเพาะฯ เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรมการสร้างเว็บe-commerce และ internet marketing (aun) 2011-11-072012-02-178651
 
กระทู้ปกติเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "เริ่มต้นรวยด้วยการสร้างเว็บไซต์ e-commerce และ internet marketing (เคน) 2011-11-082012-02-179271
 
กระทู้ปกติชุดตรวจสารเสพติด (pipat) 2011-11-172017-01-3110233
 
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์เว็บ www.koomuesorb.com (d) 2011-11-222012-02-179641
 
กระทู้ปกติผ้าห่มต้านภัยหนาว ราคาโรงงาน (เหน่ง) 2011-12-222012-02-1710721
 
กระทู้ปกติสร้าง Page ของสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใหม่ บนFacebook (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2011-12-222012-02-179751
 
กระทู้น่าสนใจขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย (regt6) 2011-12-262022-07-223768176
 
กระทู้ปกติรับสมัครงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ (in) 2012-01-042012-02-1710671
 
กระทู้ปกติประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-01-072012-02-1710093
 
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-01-092012-02-178702
 
กระทู้ปกติรับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-01-112012-02-179742
 
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์เช็ค/พิมพ์สมุดเงินฝากสำหรับ สหกรณ์ อบต.รุ่น SP40plus (Passbook Printer) (ศุภชัย กรุดสัมพันธ์) 2012-01-112012-02-178931
 
กระทู้ปกติเชิญชวนร่วมรับฟังการให้สัมภาษณ์นายกเทศมนตรี ผ่านช่องมหาดไทยแชลแนล MAHADTHAI CHANNEL (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-01-162012-12-2512304
 
กระทู้ปกติได้ยิน เพลง "งามเจียงฮาย" ที่แอ็ดคาราบาวแต่งให้หรือยัง (123) 2012-01-162012-02-1712591
 
กระทู้ปกติเทศบาลตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง บุคลากร 3-5 (wewa) 2012-01-272013-07-1112054
 
กระทู้ปกติขยายระยะเวลาในการรับสมัครพนักงานจ้าง... (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-01-272012-02-179641
 
กระทู้ปกตินายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ ร่วมสนทนาฯออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาดไทยแชนแนล (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-01-272012-02-1713631
 
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์เช็คสำหรับ อบต.รุ่น SP40plus พิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer (ศุภชัย กรุดสัมพันธ์) 2012-01-282022-04-231323416
 
กระทู้ปกติขอแนะนำสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศชายทะเล.....เพื่อการศึกษาดูงาน (หนุ่ม...อบต) 2012-02-012012-02-178031
 
กระทู้ปกติขอแนะนำสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศชายทะเล.....เพื่อการศึกษาดูงาน (หนุ่ม...อบต) 2012-02-012012-02-178151
 
กระทู้ปกติผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-02-182012-02-189231
 
กระทู้ปกติคนเก็บขยะของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ปากเน่าเหมือนขยะมาก (ผู้หวังดี) 2012-02-232022-07-2015076
 
กระทู้ปกติทางเข้าหมู่บ้านผาแตก หมู่10 เมื่อไรจะถมสักที (นิรนาม) 2012-02-272012-03-019151
 
กระทู้ปกติรับสมัคร ป.โท (ผู้ประสานงาน) 2012-03-042012-03-048830
 
กระทู้ปกติเชิญร่วมงานสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ-วันครอบครัว และประเพณีสงกรานต์'55 (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-04-092022-02-2210391
 
กระทู้ปกติด่วน รับสมัครงาน สถาปนิก วิศวกร และดราฟแมน เขียนแบบ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (เอกชัย หนุนการค้า) 2012-04-222012-04-229250
 
กระทู้ปกติด่วนขาย HONDA CIVIC 1.8 E (AS) โฉม CIVIC FD 05-08 ตัวพิเศษ Wise edition 2009 (สิงหาคม 2552) (เอกชัย) 2012-05-062022-03-239742
 
กระทู้ปกติขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ บริษัท เทวา ทราเวล ค่ะ (บริษัท เทวา ทราเวล แอนด์ เซอร์) 2012-05-142016-06-209821
 
กระทู้ปกตินางมารร้าย (่่jjj) 2012-05-172012-05-178820
 
กระทู้ปกติขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์แนะนำบริการ หจก.แฮปปี้แพลนเน็ต โซลูชั่น ค่ะ (ทิพวรรณ แดงสุวรรณ์) 2012-05-242017-06-2610221
 
กระทู้ปกติรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างบ้าน สร้างบ้านโดยช่างมืออาชีพ รับสร้างบ้านราคาถูก (เอกชัย หนุนการค้า) 2012-05-282012-05-289240
 
กระทู้ปกติรับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้างบ้าน สร้างบ้านโดยช่างมืออาชีพ รับสร้างบ้านราคาถูก (เอกชัย หนุนการค้า) 2012-05-282012-05-289060
 
กระทู้ปกติเรื่องหมาๆ (จะเลือกหมาหรือเลือกคน) 2012-05-312013-05-148532
 
กระทู้ปกติชุดนักเรียนลายสก็อต ราคาถูก (ชุดนักเรียน) 2012-06-012022-03-069081
 
กระทู้ปกติสอบถามโอนย้าย (หาที่ลง) 2012-06-062012-07-038882
 
กระทู้ปกติรับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการ (ผู้หญิง) (เอกชัย หนุนการค้า) 2012-06-122012-06-128770
 
กระทู้ปกติรับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการ (ผู้หญิง) และโปรแกรมเมอร์จำนวน 1 อัตรา (verchaze) 2012-06-282012-06-288830
 
กระทู้ปกติเสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Chantanat Chuiklad) 2012-07-242012-07-2412640
 
กระทู้ปกติเสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Chantanat Chuiklad) 2012-07-242012-07-249600
 
กระทู้ปกติขอเชิญชวนติดตามรายละเอียดการเสนอร่างงบประมาณปี 2556 (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-08-152012-08-158391
 
กระทู้ปกติการเข้าใช้งานบอร์ดข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลฯ (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2012-08-312022-08-09152111
 
กระทู้ปกติรับสมัครงานตำแหน่งโฟร์แมนและช่างเขียนแบบ จ.เชียงราย (เอกชัย หนุนการค้า) 2012-09-092022-04-259651
 
กระทู้ปกติไข่กระทะ อาหารเช้าหนองคาย (ณัฐชา ฟูดส์) 2012-09-122012-09-128840
 
กระทู้ปกติเที่ยวหนองคาย-ลาว-เวียดนาม (ณัฐชา อันซีน ทราเวล) 2012-09-122022-06-1112223
 
กระทู้ปกติทต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานทะเบียน (นางนอน 57) 2012-09-182012-09-1810000
 
กระทู้ปกติรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง ที่บริษัท เอกชัยแลนด์ กรุ๊ป จำกัด (เอกชัย หนุนการค้า) 2012-09-222012-09-229830
 
กระทู้ปกติติวสอบกพ.ท้องถิ่น55ที่เชียงราย (บัณฑิตจุฬา) 2012-10-102012-10-1012570
 
กระทู้ปกติเรียนป.โทวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม-เรียนที่เชียงราย (บัณฑิตจุฬา) 2012-10-102022-03-069161
 
กระทู้ปกติรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน ธุรการ หรือแปลภาษา ที่บริษัท เอกชัยแลนด์ กรุ๊ป จำกัด (เอกชัย หนุนการค้า) 2012-10-172012-10-177790
 
กระทู้ปกติขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้าง (ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์) 2012-10-182012-12-0321171
 
กระทู้ปกติขอแนะนำสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศชายทะเล.....เพื่อการศึกษาดูงาน (หนุ่ม...อบต) 2012-12-032012-12-038240
 
กระทู้ปกติร่วมการต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ (ข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหาร) 2013-02-152013-06-0214883
 
กระทู้ปกติขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาเที่ยวเกาะเสม็ดพักหาด จ.ระยอง (ตราดน้ำทิพย์ ทัวร์) 2013-02-182022-05-048631
 
กระทู้ปกติขอสอบถามเรื่องกฏหมายเลือกตั้งครับ (นรากร มหาธีรานนท์) 2013-03-212013-03-217830
 
กระทู้ปกติขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ (โยธาไทย) 2013-05-072013-05-078640
 
กระทู้ปกติขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ทัวร์เกาะช้าง 2 วัน 1 คืน 1,600 บาท [083-9601199] (นุ่น วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล) 2013-06-132022-03-138821
 
กระทู้ปกติเอกสารสรุปประชาสัมพันธ์แนวทางการขอหนังสือรับรองการเกิด (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-07-272013-07-279390
 
กระทู้ปกติ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท (นาว วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล) 2013-08-262013-08-269090
 
กระทู้ปกติความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (คนมองห่างๆ) 2013-09-202013-09-2320351
 
กระทู้ปกติผลิต-จำหน่ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราคาถูก โทร.089-2043733 (boyinterframe) 2013-09-242013-09-249620
 
กระทู้ปกติขอรับฟังความคิดเห็นก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง (ห้างแม็คโคร) (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-11-022013-11-029240
 
กระทู้ปกติจำหน่าย –> ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะทุกชนิด ราคาพิเศษสุดๆๆ ราคาโครตถูก (may) 2013-11-212013-11-218580
 
กระทู้ปกติขอเชิญสมัครอบรมเขียนแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ เชียงใหม่ (โยธาไทย) 2014-01-282014-01-287380
 
กระทู้ปกติอยากให้ทางเทศบาลเปิดอบรม (นิด) 2014-05-142014-05-228371
 
กระทู้ปกติสอบถามเปิดกรอบตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน (ดาว) 2014-06-182014-06-188720
 
กระทู้ปกติขายส่งเสาบันไดสแตนเลส ราวกันตก ทันสมัย ราคาถูก (chaiwat 0985629874) 2015-02-052015-02-057940
 
กระทู้ปกติประชาสัมพันธ์ โรงแรมเกาะคอเขารีสอร์ท อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณ (เปมิกา) 2015-04-082015-04-088770
 
กระทู้ปกติโปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที (เดลส์เน็ท) 2015-09-232015-09-238680
 
กระทู้ปกติเสียงตามสาย เวียงพางคำ (กติกา ปฐมภูมิ) 2016-12-182016-12-188520
 
กระทู้ปกติขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด “เพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขง” Miss GMS Northern Thailand 2017 จัดโดยสำนักงาน (pipopchai) 2017-03-242017-03-248650
 
กระทู้ปกติรับทุบตึก รื้อถอน ทุบบ้านฟรี รื้อถอนอาคารฟรี รับทุบตึกสูง ทุบอาคารเก่า รับซื้อบ้านไม้เก่า 0808077461 (สุริยะ) 2017-09-182017-09-187720
 
กระทู้ปกติที่ดินโครงการร้าง -เก่า กับปัญหาถนน ขอผู้รู้แนะนำด้วยค่ะ (nut) 2018-02-262018-02-268820
 
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมพิมพ์ต้นขั้ว (SiriphongChk) 2018-11-092018-11-096640
 
กระทู้ปกติเดือดร้อนมากครับ ไม่รู้จะไปแจ้งใคร (ผู้เดือดร้อน) 2018-12-062022-08-216491
 
กระทู้ปกติรับทุบตึก รื้อถอนบ้าน อาคาร โรงงาน คฤหาสค์เก่า แบบฟรีๆๆ 0808077461 (สุริยะ) 2019-06-102019-06-105680
 
กระทู้ปกติแนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (SiriphongChk) 2019-08-132022-05-106391
 
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (SiriphongChk) 2019-11-092019-11-094810
 
กระทู้ปกติแนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (SiriphongChk) 2019-11-092019-11-095900
 
กระทู้ปกติ 5 ข้อดีของการใช้บริการรับเขียนเนื้อหาของบทความโดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (รับเขียนบทความ) 2019-11-172019-11-175390
 
กระทู้ปกติผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พูดเยอะมากเลยค่ะ (ผู้อาศัยหนองแล้งใหม่) 2020-04-082020-04-085630
 
กระทู้ปกติขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2020-07-292020-07-294720
 
กระทู้ปกติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (Admin) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2020-07-292020-07-294481
 
กระทู้ปกติ หวยเด็ด สลากกินแบ่งดัง แม่นสุดๆใครกันแน่ก็ชูให้พวกเรา ชูมาทั้งยังข้างล่าง-บน เข้าทุกงวด (แนนนี่) 2020-11-112022-08-064252
 
กระทู้ปกติ carry trade แบบอย่างการลงทุนที่นักลงทุนแบบใหม่จะต้องทำความเข้าใจ (มานพ) 2020-11-122020-11-128720
 
กระทู้ปกติ iq broker แหล่งหารายได้ของคนใจกล้า (มิ้น) 2020-11-122022-02-069461
 
กระทู้ปกติ กองทุน pamm จัดเป็นการระดมทุนหรือเปล่า (มีน) 2020-11-132020-11-1311860
 
กระทู้ปกติ พินิจพิจารณา เลขเด็ด โดยคุณครูดังชั้นนำของประเทศไทยอยากได้เข้ามาเลย (รับโชค) 2020-11-132020-11-134040
 
กระทู้ปกติ มั่งมีก็ได้ถ้วนหน้าไปกับการแทง หวยยี่กี ที่เว็บของพวกเราตลอด 1 วัน (นน) 2020-11-192020-11-193810
 
กระทู้ปกติ copy trade ตลาดการคลังยอดนิยมรูปแบบใหม่ที่มีความน่าดึงดูดใจ (เอก) 2020-11-202020-11-203750
 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ที่ตั้ง :- เลขที่ ๔๐๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายด่วน ร้องทุกข์-ร้องเรียน /ศูนย์ อปพร.ขอความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ สายด่วน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ๐๘๖-๔๒๙-๙๓๑๑ E-mail:-5570902@dla.go.th